De Kunstbunker in Paasloo ( eigenlijk Basse ) is ten tijde van de 2e wereldoorlog, gedurende 1942-1943 gebouwd. Het gebouw wordt ook wel het Paasloo Pantheon genoemd. Het Rijksmonument is om een aantal redenen uniek te noemen:

  • Het is de enige Bovengrondse Kunstbunker van Nederland
  • Het is met instemming van de bezetter onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Regering gebouwd.
  • Is gebouwd ten tijde van de 2 wereldoorlog terwijl het benodigde bewapeningsijzer onttrokken is aan de bewapeningsindustrie
  • De bunker is gebouwd om ca 3000 kunstschatten te kunnen bergen, en is nog steeds voor dit doel in gebruik.

Het gebouw is eigendom van de provincie Overijssel en bestaat uit twee delen tw het bunkerdeel en de aanliggende manschappenvertrekken/ voorhuis.Aanzicht_tekening.jpg

Het bunkerdeel is verhuurd aan de Fundatie en wordt gebruikt voor de opslag van diverse musea. Gezien veiligheids-, klimatologische- en praktische-aspecten ziet de Fundatie (beperkte) openstelling van het complex niet als wenselijk.

Na enige jaren leegstand heeft de provincie Overijssel besloten het woonhuis in 2019 te renoveren en te gaan verpachten aan een particuliere bewoner.

De huidige bestemming van de woning volgens het bestemmingsplan is wonen.

Staatsbosbeheer is eigenaar van en beheer het omliggende bosgebied. Staatsbosbeheer kent een het bos bijzondere natuurwaarden toe en wil daarom niet dat er buiten de bestaande paden mensen lopen.